Program dla uczniów: Z Jakiej Gliny Jestem

Z jakiej gliny jestem…? to spotkania informacyjno – warsztatowe, które swoją tematyką obejmują elementarną wiedzę psychologiczną z zakresu samoświadomości i osobistego rozwoju w oparciu o wiedzę dotyczącą różnic indywidualnych tj. temperamentów i osobowości, które mają kluczowy wpływ na nasze zachowania i postawy. W tym zakresie uczestnicy spotkań otrzymują narzędzia pracy osobistej, aby następnie zgodnie ze swoimi naturalnymi predyspozycjami, posiadając właściwy poziom samoświadomości, mogli dokonywać w pełni odpowiedzialnych wyborów. Na warsztatach poznają też pułapki uzależnień i koła ratunkowe właściwe dla danego typu temperamentu. Warsztaty są znakomitym uzupełnieniem i rozwinięciem na poziomie umiejętności, wiedzy nabytej podczas programu „Łódź Ratunkowa”.
Proponujemy aby zajęcia odbywały się w grupach około 30 osobowych – 1 oddział klasowy. Czas jednego spotkania to około 2 jednostki lekcyjne + przerwa (ok. 1,5-2 h.).
Program adresujemy głównie do młodzieży będącej aktualnie w wieku ponadgimnazjalnym.

[galeria]