Program dla nauczycieli: Widzę

„Widzę” to spotkanie szkoleniowo – informacyjne dla pedagogów, nauczycieli i wychowawców, które jest dopełnieniem programów, które realizujemy dla uczniów i ma na celu przekazanie wiedzy oraz umiejętności z zakresu rozpoznawania mechanizmów uzależnień, ale także wiedzy o emocjach i sposobach zarządzania nimi, psychologicznych mechanizmów małych grup, najnowszych psychologicznych (i nie tylko) narzędzi służących profilaktyce i skutecznemu analizowaniu, definiowaniu przyczyn i rozwiązywaniu problemów, które mogą być stosowane w codziennej pracy z młodzieżą i rodzicami.
Czas trwania to około 3 godziny. Doskonały program na szkoleniową radę pedagogiczną lub na cykl kilku spotkań warsztatowych dla wybranej grupy nauczycieli, podczas których pracują oni z superwizorem.