Profilaktyka. Warsztaty dla małżeństw

Warsztaty dla małżeństw realizujemy także jako formę zadań zlecanych przez jednostki samorządu terytorialnego organizacjom pozarządowym z zakresu profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Tematyka warsztatów jak też poszczególne elementy (np. element rekolekcji) uzależnione są od zdiagnozowanych potrzeb danej społeczności lokalnej, które określają stosowne dokumenty strategiczne i programowe danej JST.