Program dla uczniów: Warsztaty AZA

„Warsztaty AZA” to atrakcyjne zajęcia, podczas których młodzi ludzie poznają i trenują umiejętności asertywnych zachowań abstynenckich. Oparte są one na wiedzy dotyczącej sfery emocji i tego jak efektywnie nimi zarządzać, aby posiąść umiejętność zachowań asertywnych ze szczególnym uwzględnieniem postawy wobec tzw. używek.
W ramach warsztatów młodzież poprzez udział w ćwiczeniach zarówno indywidualnych jak i grupowych poznaje zasady i techniki asertywne oraz ma możliwość wytrenowania zachowań i komunikowania się zgodnie nabytymi umiejętnościami i z samym sobą.
Warsztaty są znakomitym uzupełnieniem i rozwinięciem na poziomie umiejętności, wiedzy nabytej podczas programu „Łódź Ratunkowa”.
Proponujemy aby zajęcia odbywały się w grupach około 30 osobowych – 1 oddział klasowy. Czas jednego spotkania to około 2 jednostki lekcyjne + przerwa (ok. 1,5-2 h.).
Warsztaty adresujemy głównie do młodzieży będącej aktualnie w wieku ponadgimnazjalnym.