Program dla uczniów: Łódź Ratunkowa

Łódź Ratunkowa jest naszym podstawowym programem informacyjnym adresowanym do uczniów. Zrealizowaliśmy dotąd ponad 100 edycji w szkołach z różnych miejsc Polski. W ramach spotkań prowadzonych w atrakcyjnej i dynamicznej formie, ukazujemy negatywne skutki zażywania narkotyków, a także fatalne ich działanie w każdej sferze życia (fizycznej, psychicznej). Podstawowym celem programu jest zniechęcenie młodzieży do inicjacji narkotykowej i alkoholowej.

Spotkania są opracowane i prowadzone przez profesjonalnych trenerów posiadających bogate doświadczenie nie tylko w pracy z młodzieżą, ale też z dorosłymi w sferze biznesu, czy administracji. W spotkaniu, które zasadniczo ma formę wykładu użyte są też takie metody pracy jak dyskusja, ćwiczenia, autentyczne „świadectwo” uwolnienia z nałogu narkomanii. Użyte w konkretnym spotkaniu metody pracy są zawsze dostosowane do wieku odbiorców i wielkości grupy (optymalnie zajęcia powinny odbywać się w grupach około 50-60 osobowych – 2 oddziały klasowe). Czas jednego spotkania to około 2 jednostki lekcyjne + przerwa (ok. 1,5-2 h).

Program adresowany jest do młodzieży z gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.