Konferencja szkoleniowa: Konferencja szkoleniowa

Program dla nauczycieli: Konferencja Szkoleniowa „Widzę – Potrafię – Stosuję”
W 2012 roku pod wpływem zgłaszanych z placówek oświatowych potrzeb wprowadziliśmy do naszej oferty Konferencję Szkoleniową. Jej głównym celem jest przekazanie kadrze pedagogicznej oraz przedstawicielom wszystkich środowisk uczestniczących w działalności na rzecz przeciwdziałania uzależnieniom (np. NGO) wiedzy i narzędzi w zakresie kompetencji osobistych, które pozwolą im na skuteczniejsze działanie w swoich środowiskach. Tematyka konferencji skupia się głównie na dziedzinie inteligencji emocjonalnej (EQ) oraz narzędzi rozwiązywania problemów (NRP). Przykładowe tematy, które realizujemy to zarządzanie swoimi emocjami, efektywna komunikacja, badanie potrzeb, definiowanie, szukanie przyczyn i generowanie skutecznych rozwiązań w pracy z osobami zagrożonymi uzależnieniem, a także rozwiązywanie konfliktów oraz wypalenie zawodowe w pracy takich osób. Konkretne tematy realizujemy na miarę potrzeb odbiorców.

Konferencja Szkoleniowa zależnie od potrzeb i możliwości może trwać 1, 2 lub 3 dni, a prowadzi ją zazwyczaj troje naszych specjalistów.

Obok przeczytasz opinie uczestników naszych konferencji.