Program dla rodziców: Kochasz? Spójrz w oczy!

„Kochasz? Spójrz w oczy!” to spotkanie edukacyjno – informacyjne dla rodziców uczniów, podczas którego zapoznają się oni z negatywnymi skutkami zażywania środków psychoaktywnych oraz sposobami identyfikowania zagrożeń uzależnieniem u swojego dziecka, a także sposobami i technikami prewencji i wsparcia.
Spotkanie jest świetnym dopełnieniem programów, które realizujemy dla uczniów.
Czas spotkania to około 1 godzina. Spotkania organizowane przy okazji wywiadówek, czy organizowanego w szkole dnia konsultacji z rodzicami.