Program dla uczniów: Ja to wszystko co mam

 

„JA, to wszystko, co mam” to cykl warsztatów profilaktyczno – rozwojowych, których jedna edycja obejmuje 6-8 cotygodniowych spotkań warsztatowych. Każde spotkanie trwa około 2,5 godziny.
W czasie warsztatów uczniowie poprzez trening, zabawę i pracę w grupie rówieśników uczą się radzenia sobie z rozwiązywaniem problemów wynikających z ich trudnej sytuacji życiowej. Przy pomocy profesjonalnych trenerów biorą udział w ćwiczeniach i zabawach zespołowych oraz indywidualnych, podczas których mogą poznawać własne emocje, odkrywać talenty, uczyć się różnic indywidualnych i akceptować je, ćwiczyć zasady asertywnej komunikacji i pracy zespołowej oraz efektywnego rozwiązywania zadanych sytuacji problemowych. Ten sposób pracy daje im możliwość wzmocnienia poczucia własnej wartości, kształtowania poczucia odpowiedzialności za siebie i innych, szukania rozwiązań dla swoich problemów.
Całość warsztatów wieńczy realizacja wspólnego projektu, którym jest nakręcenie filmu lub profesjonalna sesja fotograficzna. Cykl warsztatów kończy uroczysta gala z udziałem zaproszonych przez uczestników osób, na której uczestnicy otrzymują certyfikaty, oraz upominki zawierające dokumentację swojej pracy, zdjęcia i film.
Celem zajęć jest budowanie u młodych ludzi tożsamości ustabilizowanej po to, aby młody człowiek po zakończonym cyklu spotkań znał swoje mocne strony i umiał je wykorzystywać we właściwy sposób wobec różnych problemów, aby akceptował siebie i innych, potrafił pracować w grupie, słuchać i rozmawiać bez agresji oraz podejmować odpowiedzialność za swoje życie nie uciekając w używki.