Profilaktyka

Profilaktyka to główny obszar naszej działalności

Obok znajdziesz zestaw naszych autorskich programów profilaktycznych, które z powodzeniem realizujemy w całej Polsce na wszystkich poziomach szkół oraz w sferze rodziny.

Programy prowadzone są w formie dynamicznych, atrakcyjnych spotkań, łączących elementy wykładu, dyskusji i warsztatu.

Wykorzystaj nowoczesne, skuteczne i atrakcyjne: Narzędzia Profilaktyki Integralnej (NPI)

 • dla uczniów
 • dla nauczycieli
 • dla rodziców
 • dla małżeństw i całych rodzin

KORZYŚCI:

 • Twoi nauczyciele, uczniowie i ich rodzice oraz mieszkańcy wezmą udział w atrakcyjnych programach profilaktycznych
 • Uczestnicy naszych programów poznają proste metody, które są łatwe do zastosowania w praktyce życia codziennego
 • Uczestnicy naszych programów zdefiniują swoje najważniejsze wartości, które są siłą w oparciu się zagrożeniom uzależnieniami
 • Uczestnicy naszych programów poznając swoje mocne strony wypracowują własny program profilaktyczny
 • Szkoła, rodzina, miejscowość stanie się przestrzenią skutecznego wsparcia w przeciwdziałaniu uzależnieniom.

  Czym jest PROFILAKTYKA INTEGRALNA?

Wszystkie nasze programy zostały przygotowane z założeniem, iż będą stanowić rodzaj profilaktyki nazywanej w literaturze przedmiotu „profilaktyką integralną”, tj. taką, która nie zatrzymuje się na piętnowaniu, moralizowaniu i straszeniu bolesnymi konsekwencjami uzależnienia, nie ogranicza się do biologizującego punktu widzenia i szukania przyczyn uzależnienia w sferze organicznej, ale idzie dalej widząc człowieka jako całość. Nasze programy nie uwzględniają zatem wyłącznie aspektu cielesnych uwarunkowań („przereklamowany” mit uwarunkowań genetycznych), ale przekazują głównie najistotniejsze informacje na temat środków uzależniających oraz ukazują całą gamę istotnych uwarunkowań emocjonalno – psychologicznych. Dodatkowo jako novum sięgają jeszcze głębiej wkraczając w pewnym stopniu także w sferę ludzkiej duchowości, traktując ją jako przestrzeń, w której człowiek jest w stanie zajmować dojrzałą postawę wobec siebie i świata, wobec życia i wolności, wobec emocji i świata używek.

Celem naszych programów jest przede wszystkim uruchomienie u naszych odbiorców świadomości w obszarach wartości i celów, czego skutkiem jest zmiana postawy życiowej oraz postawy wobec używek, którą streścić można parafrazą słów Chrisa Lowneya, amerykańskiego specjalisty zajmującego się osobistym przywództwem:

Ci, którzy wiedzą, dokąd zmierzają, oraz jakie wartości nie podlegają dla nich dyskusji, mają w sobie wyzwalającą energię, by podjąć śmiałe, a nawet radykalne eksperymenty w swoim życiu. Nie są jak źle skalibrowane działa, które mają dużą siłę rażenia, ale nie potrafią trafiać precyzyjnie do celu. Nie są też sparaliżowani niezdecydowaniem, a na rozwidleniach dróg nie obawiają się ryzyka. Rezygnują z wyboru dobrze ubitych i przetartych ścieżek, a gotowi są zaryzykować, by zacząć realizować swój potencjał.