O nas – Fundacja

FUNDACJA „ABY NIKT NIE ZGINĄŁ”
Istniejemy od marca 2006 r. jesteśmy zarejestrowani w KRS pon nr: 0000254176

MISJA

Naszą misją jest troska o to „aby nikt nie zginął” w przestrzeniach, w których funkcjonuje każdy człowiek:
– w rolach społecznych (małżeństwo, rodzina, szkoła, grupy)
– w życiu zawodowym (praca, biznes, samorozwój)
– w życiu duchowym.

Nasz główny cel to edukowanie w zakresie szeroko pojętego wychowania i kultury. Swoją działalność adresujemy do każdego, głównie do młodzieży, ale także do rodziców, wychowawców i wszystkich, którzy chcą podejmować „wysiłek stawania po stronie dobra w drugim człowieku”.

ŹRÓDŁA

Myśl o założeniu Fundacji o nazwie „Aby nikt nie zginął” pojawiła się po raz pierwszy w 2001 roku wśród kilku osób współtworzących wspólnotę Odnowy w Duchu Świętym i Zespół wokalno – ewangelizacyjny „Mocni w Duchu” z Łodzi.

Pierwszą inspiracją do założenia Fundacji była chęć podzielenia się wiedzą i doświadczeniem w zakresie małżeństwa, rodziny, wychowania. W związku z tym, że taka działalność wykracza poza muzyczno-ewangelizacyjny charakter naszego Zespołu – powstał pomysł Fundacji. Ale to w tej wspólnocie pozostają cały czas nasze korzenie.

DZIAŁALNOŚĆ

Realizujemy projekty edukacyjne, profilaktyczne, wychowawcze, integracyjne i ewangelizacyjne , do udziału w których serdecznie Cię zapraszamy. Do ich prowadzenia angażujemy profesjonalistów, którzy przede wszystkim są nieprzeciętnymi, pełnymi entuzjazmu i wewnętrznej siły ludźmi , nieustannie troszczącymi się o to „Aby nikt nie zginął”.