Rekolekcje – Warsztaty dla Małżeństw

Zapraszamy na rekolekcje z elementami odnowy charyzmatycznej i duchowości ignacjańskiej połączone z dużą ilością zajęć warsztatowych odwołujących się do wiedzy psychologicznej m.in. o temperamentach, narzędziach komunikacji oraz ze sfery inteligencji emocjonalnej. Znajdź czas i przestrzeń do poznania i doświadczenia żywego Boga, samego siebie i ukochanego.

Realizowane tematy:

„Z jakiej gliny jestem…?” – warsztaty oparte na wiedzy o temperamentach.
„Jak mam mówić, aby Cię usłyszeć?” – warsztaty z komunikacji.

Osoby prowadzące są długoletnimi członkami zarówno zespołu wokalno-ewangelizacyjnego Mocni w Duchu, jak i wspólnoty czynnie zaangażowanymi w dzieło Nowej Ewangelizacji, a jednocześnie są zawodowymi trenerami, którzy posiadają bogatą wiedzę i doświadczenie w prowadzeniu m.in. szkoleń biznesowych, profilaktycznych itp. Z tego względu w czasie weekendowego spotkania znaczącą rolę odgrywają zajęcia warsztatowe odwołujące się do wiedzy psychologicznej.

To połączenie duchowego doświadczenia z wiedzą, przekazane w bardzo przystępnej, dynamicznej i ciekawej formie oraz autentyczne świadectwo wiary osób prowadzących tworzą doskonałą przestrzeń do lepszego poznania i doświadczenia żywego Boga, samego siebie i współmałżonka.

Cel spotkania to poznanie, doświadczenie i zaakceptowanie tego, „z jakiej gliny mnie i ojego małżonka ulepił Bóg” oraz nabycie umiejętności komunikowania się bez agresji, a przez to budowania trwałych więzi w związku.