Małżeństwo Rodzina

Nasze propozycje dla rodzin obejmują:

„Rekolekcje – Warsztaty dla Małżeństw”

„Rekolekcje – Warsztaty dla Zakochanych”

„Warsztaty dla Małżeństw” realizowane w ramach profilaktyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

„Seks? Naturalnie” – różne działania z zakresu metod naturalnego rozpoznawania płodności oraz naprotechnologii.